Uwaga beneficjenci programu „Aktywna tablica”

Uwaga beneficjenci programu „Aktywna tablica”
Wszystkich uczestników rządowego programu „Aktywna tablica” zapraszamy na pierwsze spotkanie online Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych, które rozpocznie się 4 marca 2021 roku o godzinie 15:00.

W programie Sieci min. zapoznanie z wymogami, jakie muszą spełnić uczestnicy programu „Aktywna tablica”, wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących online, w tym z monitorami i tablicami interaktywnymi, możliwości stosowania wizualizera, prowadzenia doświadczeń i eksperymentów na różnych przedmiotach. Umożliwimy udział w lekcjach otwartych.
Do udziału zapraszamy chętnych nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół i placówek z powiatów augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego, sokólskiego i suwalskiego. Pierwszeństwo udziału w sieci mają nauczyciele ze szkół, które otrzymały w ostatnich miesiącach zeszłego roku wsparcie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Zapisy do sieci pod adresem:
https://cen.suwalki.pl/event-pro/siec-uzytkownikow-tablic-i-monitorow-interaktywnych-8/