Zapraszamy na szkolenia online dla nauczycieli geografii, biologii, matematyki i języka niemieckiego

Zapraszamy na szkolenia online dla nauczycieli geografii, biologii, matematyki i języka niemieckiego

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi zmianami w wymaganiach egzaminacyjnych informujemy o dodatkowej ofercie szkoleń dla nauczycieli uczących przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty i egzaminem maturalnym w wybranych przedmiotach.

Program szkoleń obejmuje zagadnienia:

  • Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/ maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu.
  • Analiza porównawcza.
  • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Poszczególne szkolenia dla grup przedmiotowych będą odbywać się w formule blended-learning (2 godz.), a część warsztatowa (4 godz.) w czasie rzeczywistym na platformie Google Meet lub  Microsoft Teams. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.cen.lomza.pl

Zaplanowaliśmy następujące terminy szkoleń:

  • 20 stycznia 2021 r., godz. 15.00 – geografia
  • 20 stycznia 2021 r., godz. 15.00 – język niemiecki dla szkół podstawowych
  • 21 stycznia 2021 r., godz. 15.00 – język niemiecki dla szkół ponadpodstawowych
  • 21 stycznia 2021 r., godz. 15.00 – biologia
  • 22 stycznia 2021 r., godz. 15.00 – matematyka dla szkół ponadpodstawowych

Zajęcia będą prowadzić doradcy metodyczni i konsultanci CEN w Łomży specjalnie w tym celu przeszkoleni w centralnej placówce doskonalenia prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informacje o dostępie do spotkań w sieci oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w ww. szkoleniach nauczyciele otrzymają pocztą elektroniczną na adresy wskazane w formularzach zgłoszeniowych.