Zapraszamy do udziału w nowej edycji kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

Zapraszamy do udziału w nowej edycji kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach rozpoczęło rekrutację do nowej edycji kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie oraz wicedyrektorów szkół i placówek nieposiadających takich kwalifikacji do udziału w kursie.

Planujemy, że nowa edycja kursu rozpocznie się w październiku 2019 r. i zakończy się do maja 2020 r.

Zapisy na kurs

Zakres kursu:

  • Przywództwo edukacyjne w szkole.
  • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
  • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Opłata za kurs: 1100 zł (w dwóch ratach)

Osoby prowadzące: Jan Bielecki, Lidia Kłoczko, Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński, Joanna Soćko

Zapisy na kurs