Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację polskich nauczycieli do pracy za granicą na rok szkolny 2019/2020

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację polskich nauczycieli do pracy za granicą na rok szkolny 2019/2020

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka podległa Ministrowi Edukacji Narodowej, prowadzi rekrutację polskich nauczycieli do pracy dydaktycznej w placówkach edukacyjnych i środowiskach polonijnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji na rok szkolny 2019/2020.
Poszukiwani są nauczyciele poloniści, nauczania początkowego i historii.
Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie www.orpeg.pl

Ogłoszenie o naborze