Treści realioznawcze na zajęciach lekcyjnych — w Internecie i za pomocą Internetu

Treści realioznawcze na zajęciach lekcyjnych — w Internecie i za pomocą Internetu

Zapraszamy na warsztaty „Treści realioznawcze na zajęciach lekcyjnych – w Internecie i za pomocą Internetu”, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w godzinach 15.00 – 18.15 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Szkolenie prowadzi Krystyna Łuniewska, Ekspert Programu Delfort.

Treści krajoznawcze stanowią integralną część nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach. Cyfrowe media oraz cyfrowe narzędzia umożliwiają realizację celów dydaktycznych w tym zakresie w inny niż dotychczas sposób. Żaden klasyczny podręcznik nie może konkurować z jakością i aktualnością treści dostępnych w Internecie. Tym ważniejsze jest, aby nauczyciele posiadali umiejętność krytycznego i adekwatnego ze względu na osobę odbiorcy doboru tych treści oraz ich adaptacji na potrzeby zajęć lekcyjnych.

Chcielibyście Państwo wzbogacić swój warsztat dydaktyczny oraz wprowadzić treści krajoznawcze i nowe propozycje na lekcji języka obcego? Czy życzeniem Państwa jest, aby uczniowie dowiedzieli się więcej na temat Niemiec? Jeśli tak, serdecznie zapraszamy na warsztaty!

Cele szczegółowe warsztatów:

1. Uczestnicy warsztatów potrafią wybrać odpowiednie dla swoich uczniów materiały zawierające treści realioznawcze.

2. Uczestnicy znają aktualne tematy, na temat Niemiec, umieją znaleźć w Internecie odpowiednie materiały dla swojej grupy docelowej, dokonać ich krytycznej analizy i zaprezentować w formie cyfrowej.

3. Uczestnicy znają zadania oraz formy pracy wykorzystujące media i służące osiągnięciu językowych i krajoznawczych celów dydaktycznych i umieją stosować je adekwatnie do grupy docelowej.

Szczegółowy zakres warsztatów:

1. Wymiana doświadczeń na temat wybranych treści realioznawczych

2. Zapoznanie się z tematami realioznawczymi w 2019 r., poznanie źródeł w Internecie jak np. webquesty, cyfrowe materiały na tematy realioznawcze

3. Przygotowanie własnych propozycji wprowadzenia wybranych treści realioznawczych na lekcjach języka niemieckiego

Zapraszamy Państwa do rejestracji bezpośrednio na platformie:

https://szkolenia.ore.edu.pl