Towarzystwo Amicus zaprasza wszystkie szkoły i placówki do udziału w konkursie grantowym

Towarzystwo Amicus zaprasza wszystkie szkoły i placówki do udziału w konkursie grantowym

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Amicus rozpoczęło konkurs grantowy organizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, realizowany w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Starostwem Powiatowym w Sierpcu oraz Firmą Edukacyjną Lubichowianka.

W konkursie grantowym mogą wziąć udział wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty – publiczne i niepubliczne – prowadzone na terenie województwa podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do wzięcia udziału w konkursie na uruchomienie i prowadzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Aby aplikować, należy wypełnić wniosek rekrutacyjny znajdujący się na stronie www.towarzystwoamicus.pl/lowe. Opracowana koncepcja prowadzenia Ośrodka powinna uwzględniać cel konkursu, którym jest zaangażowanie osób dorosłych – dotychczas biernych – do podejmowania różnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Korzyści jakie niesie udział w projekcie to przede wszystkim podniesienie standardu szkoły, zaplecza dydaktycznego oraz poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych.

W ramach projektu 20 najlepiej ocenionych zgłoszeń ma szansę na otrzymanie grantu w wysokości 175 000 zł.

Dotację będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów, takich jak: wynagrodzenie kadry LOWE, prace remontowo-adaptacyjne szkoły, zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów edukacyjnych, promocję oferty szkoły oraz rekrutację uczestników LOWE.

Organizator zachęca zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń z terminie od 15.02.2020 r. do 31.03.2020 r.

Dokumentacja rekrutacyjna oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: towarzystwoamicus.pl/lowe.html

Ewentualne pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: edukacja@towarzystwoamicus.pl