Szkolenie dla Liderów Edukacji Leśnej – projekt NFOŚiGW pn. ”Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” – 28-30 sierpnia

Szkolenie dla Liderów Edukacji Leśnej – projekt NFOŚiGW pn. ”Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” – 28-30 sierpnia

Instytut Badawczy Leśnictwa zaprasza do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu NFOŚiGW pn. „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”.
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia – zwanych na potrzeby projektu Liderami Edukacji Leśnej, na temat szkód gospodarczych i biologicznych wyrządzanych przez huragany, gradację owadów, powodziami, suszą i pożarami, antropopresją i innymi zjawiskami które wpływają na funkcjonowanie siedlisk przyrodniczych, w tym ekosystemów leśnych. Uczestnikom szkolenia przygotowano materiały dydaktyczne niezbędne do dalszej pracy w ww. zakresie oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
Szkolenie odbędzie się
w dniach 28.08 – 30.08. 2023 r. w Hotelu Lipowy Most k. Supraśla. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie kosztu dojazdu.


Zainteresowanych udziałem prosimy o przekazanie potwierdzenia w formie elektronicznej na adres: przyroda@bialystok.lasy.gov.pl, w terminie do 21.08.2023. Liczba uczestników jest limitowana. Koordynatorem projektu jest Pan Artur Sawicki z Instytutu Badawczego Leśnictwa:, tel.: 530 505 610, A.Sawicki@ibles.waw.pl