Podlaska Wieczorynka Edukacyjna

Podlaska Wieczorynka Edukacyjna
Drugie i specjalne spotkanie online Podlaskiej Wieczorynki Edukacyjnej, pod hasłem „Apteczka na zdalne bolączki” odbędzie się 19.03.2021 r. w godzinach 18.00-22.00 na platformie Zoom i jest skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski.

Link do rejestracji: http://bit.ly/wieczorynka2

Organizatorami tego spotkania są ambasadorki Wiosny Edukacji i członkinie Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli: Justyna Bober, Katarzyna Polak, Ewa Ziejewska oraz Edyta Ejsmont – polonistki z Suwałk, Białegostoku i Łomży. Chcemy kontynuować zainicjowany w innych rejonach Polski pomysł Nocy Belfrów – wydarzenia bezpłatnego i ogólnodostępnego, które jest okazją do rozmowy, wymiany doświadczeń, spotkania z edukatorami, innowatorami, autorami  książek i pasjonatami edukacji.

Tematem przewodnim spotkania będzie praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi rozwój ucznia. Na spotkanie zaprosiłyśmy ekspertów i praktyków m.in. Ewę Radanowicz, Zytę Czechowską, Jolantę Majkowską i Urszulę Dudę. Nasi goście podzielą się doświadczeniami z codziennej pracy związanej z warsztatem pracy, budowaniem relacji z uczniem i rodzicami, pracą z zespołem, w którym jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacją przestrzeni sprzyjającej uczeniu się.

Uczestnicy spotkania będą mogli także poznać tradycje Podlasia związane z Wielkanocą oraz wziąć udział w dyskusji zamykającej i podsumowującej spotkanie.

Jesteśmy przekonane, że wielu nauczycieli znajdzie wśród tematów proponowanych w Podlaskiej Wieczorynce Edukacyjnej odpowiedzi na nurtujące pytania i wątpliwości, a także inspirację do działania odważniej i pewniej w niepewnych czasach covidowej rzeczywistości.

Harmonogram wydarzenia:

18.00 – Powitanie

18.05-18.25 – Ewa Radanowicz – Specjalne i niespecjalne potrzeby uczniów.

18.25-18.45 – Urszula Duda – Kiedy edukacja staje się wyzwaniem?

18.45-19.10 – Marek Stankiewicz – AS uczy ASa.

19.10-19.25 – Agnieszka Skarzyńska – Made in Podlasie – Tradycje świąteczne Podlasia.

19.25-19.55 – Marzanna Oniśko – Jak napisać opinię o uczniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

19.55-20.10 – Barbara Tarasewicz – Made in Podlasie – Lipskie pisanki.

20.10-20.45 – Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska – Edukacja zdalna na SPEcjalne zamówienie.

20.45-21.10 – Paweł Burczyk – Rodzina do zadań SPEcjalnych.

21.10-21.30 – Anna Otapowicz – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole średniej.

21.30 – Debata dla wytrwałych

Osoby prowadzące: Justyna Bober, Katarzyna Polak, Ewa Ziejewska oraz Edyta Ejsmont – polonistki z Suwałk, Białegostoku i Łomży.