PODD – unikalny kurs z międzynarodowym certyfikatem

PODD – unikalny kurs z międzynarodowym certyfikatem

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza na szkolenie z zakresu alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC), pt. Warsztaty wprowadzające do metody PODD.
Szkolenie organizowane jest we współpracy z generAACja Fundacją na rzecz Zawsze Dostępnej Komunikacji (AAC) i Technologii Wspomagającej (AT).

Link do zapisów i informacji szczegółowych https://www.cen.bialystok.pl/oferta-komercyjna/szczegoly/4221/warsztaty-wprowadzajace-z-metody-podd