Pierwsze spotkanie Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych

Pierwsze spotkanie Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych
Pierwsze spotkanie Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych rozpoczęło się mocnym akcentem, prezentacją stosowania technologii VR (Virtual Reality) w nauczaniu. Pan Adrian Romaniuk z Wydawnictwa Nowa Era, dobrze znany nauczycielom naszego regionu, przedstawił temat „Wirtualne Laboratorium Empiriusz – realne Laboratorium przyszłości. Nowoczesne technologie VR na lekcjach chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”. Zaprezentował działanie zestawu wykorzystującego gogle VR, wyjaśnił zasady przygotowania do pracy zestaw z goglami VR oraz kontrolerami, przedstawił funkcje oferowane przez urządzenie i sterującą nim aplikację oraz zestaw scenariuszy zajęć z chemii opracowanych przez wydawnictwo Nowa Era.

Uczestnicy mogli osobiście doświadczyć pracy z tą nowoczesną technologią, coraz częściej goszczącą w polskich szkołach. Realizacja ćwiczenia wg przygotowanego scenariusza, nie stanowiła żadnego problemu, a wręcz sprawiła im dużo przyjemności.

Organizacja tego szkolenia stanowiła duże wyzwanie. Swój udział w nim zgłosiło ponad siedemdziesięciu nauczycieli z szesnastu szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z powiatów augustowskiego, grajewskiego, sokólskiego, suwalskiego i Suwałk. Ponieważ zachowany musiał być reżim sanitarny, szkolenie zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Piętnastu nauczycieli gościliśmy w Centrum, a pozostali łączyli się online przez platformę MS Teams.
Omówione zostały wymogi, jakie powinni spełnić beneficjenci Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”. Ustalone zostały potrzeby uczestników sieci i możliwe sposoby ich realizacji. Ustalono harmonogram pracy sieci i zasady przeprowadzania lekcji otwartych. Na następne spotkanie zapraszamy 16 marca 2022 roku.
oprac. Danuta Moroz i Andrzej Staszczyk