„OŚ ŚWIATA, czyli kompetencje kluczowe w szkole – postawy, przekonania, wartości”

„OŚ ŚWIATA, czyli kompetencje kluczowe w szkole – postawy, przekonania, wartości”
Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich etapów kształcenia na konferencjęOŚ ŚWIATA, czyli kompetencje kluczowe w szkole – postawy, przekonania, wartości, która odbędzie się 27 marca 2019 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, sala nr 103.
Celem konferencji jest zwrócenie Państwa uwagi na działania i obszary pracy szkoły pomagające w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.
PROGRAM KONFERENCJI

10.30 – 11.00                     Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15                     OTWARCIE KONFERENCJI – Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
11.15 – 12.00                    „POZWÓL MI SIĘ UCZYĆ”CZTERY FILARY EDUKACJI Wiedzieć / Działać / Być / Wspólnie żyć
Dorota Hołownia-Dudek – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
12.00 – 12.15                     Przerwa kawowa
12.15 – 13.00                    „POZWÓL MI WYBRAĆ”KSZTAŁTOWANIE POSTAW AUTONOMICZNYCH UCZNIÓW
Mam wybór / Wybór zmienia motywację / Motywacja wspiera odpowiedzialność / Odpowiedzialność kształtuje samodzielność
Marta Brzozowska – nauczyciel konsultant w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
13.00 – 13.15                    Przerwa kawowa
13.15 – 14.00                   „POZWÓL MI DZIAŁAĆ” – INTERAKCJA, ZAANAGAŻOWANIE, SAMODZIELNOŚĆ
Model 4MAT B. McCarthy / ,,Odczarować lekcje” / Szkoła bez dzwonków
Anna Ewa Fidurska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wasilkowie

Na konferencję można zgłaszać się do dnia 26 marca 2019 r. poprzez formularz na stronie lub e-mailem na adres: dorota.holownia@cen.suwalki.pl