Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W związku z uchwałą Sejmu RP z 20 lipca 2018 r. ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych “>Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach<. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski”.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz dziejach Polski. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową/gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Etap drugi będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera konkursu oraz historii Polski.

Termin zgłaszania uczestników – do 4 października 2019 r.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia/Oświadczenie opiekuna merytorycznego

Formularz zgłoszenia/ Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

Formularz zgłoszenia/ Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkurs