Nowa podstawa programowa w liceum i technikum – zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Nowa podstawa programowa w liceum i technikum – zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego uczących w liceach ogólnokształcących i technikach na warsztaty W klasie I czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum – nowe tendencje  i wyzwania, które odbędą się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16 marca br. w godz. 9.00-15.00. Zajęcia poprowadzi pani Maria Bartnicka, doświadczony nauczyciel języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i doradca Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Program zajęć obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
– nowe zapisy w podstawie programowej do liceum i technikum,
– lektury, które pojawią się po raz pierwszy,
– funkcje zagadnień z nauki o języku w nauczaniu języka polskiego według nowej podstawy programowej.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 20 zł.
Zgłosić się można poprzez:
– wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie CEN w Suwałkach:

https://docs.google.com/forms/d/1BsflOFl_0sowfK4_MkZODBxE89mJ-HMr12OboD7sTFw/viewform?edit_requested=true

lub
– przesłanie pocztą tradycyjną wypełnionej karty zgłoszenia znajdującej się w naszym Informatorze o formach doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2018/2019 na s. 33.

Informacji dotyczących szkolenia udziela nauczyciel konsultant Jolanta Kubrak – kontakt telefoniczny: 87 5670328 lub mailowy: jolanta.kubrak@cen.suwalki.pl