Konkursy EDUinspirator

Konkursy EDUinspirator
Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejski Korpus Solidarności organizuje konkursy EDUinspiracje, które mają na celu wsparcie osób działających w środowisku edukacyjnym.
EDUinspirator to konkurs dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Nagradza się w nim osoby, które wyróżniają się szczególną aktywnością i wysoką jakością prowadzonych działań, wpływają na rozwój innych i przyczyniają się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym.
Kategoria Młody EDUinspirator – skierowana do studentów, wolontariuszy, młodzieży i uczniów, którzy dzięki uczestnictwu w projektach edukacyjnych są inspiracja dla innych.

Do konkursu można zgłosić się samodzielnie, wypełniając formularz na stronie https://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/wez-udzial.

Zgłoszenia do konkursów można przesyłać do 15 września 2022 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie: https://eduinspiracje.org.pl/