Język polski – obcy czy (nie)obcy? Uczeń z zagranicy w polskiej szkole

Język polski – obcy czy (nie)obcy? Uczeń z zagranicy w polskiej szkole
Szanowni Państwo,
Zaplanowaną na 10 grudnia br. Konferencję online: „Język polski – obcy czy (nie)obcy? Uczeń z zagranicy w polskiej szkole” odwołujemy, natomiast w 11 i 25 lutego 2022 r. proponujemy 10-godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli uczących dzieci i młodzież z zagranicy, dla których język polski jest językiem obcym.
W programie kursu m.in.: sytuacja prawna i społeczna ucznia z zagranicy, wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego dla uczniów wschodniosłowiańskich i innych, prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań dydaktycznych. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie i nauczycieli praktyków.
Koszt uczestnictwa 50 zł.
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do zapisywania się na ww. formę doskonalenia, formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie Centrum.