Kwalifikacje:
  • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
  • zarządzanie i marketing w oświacie,
  • edukacja wczesnoszkolna,
  • edukacja przedszkolna,
  • edukator,
  • akredytowany trener ORE w Warszawie szkolący kandydatów na ekspertów MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Obszary działań:
  • organizacja, planowanie, ewaluacja pracy pedagogicznej i technicznej nauczyciela bibliotekarza,
  • tworzenie programu, projektu oraz innowacji rozwijających nawyk czytania i uczenia się,
  • awans zawodowy nauczyciela.

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Nr tel.:
Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę