Granty Podlaskiego Kuratora Oświaty w obszarze tematycznym Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu się

Granty Podlaskiego Kuratora Oświaty w obszarze tematycznym Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu się

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza na bezpłatne 2-dniowe szkolenie w ramach realizacji zadań Podlaskiego Kuratora Oświaty z zakresu doskonalenia nauczycieli  z województwa podlaskiego w obszarze tematycznym Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu się.
Adresatami szkoleń są zainteresowani tematyką nauczyciele wszystkich przedmiotów nauczania, pedagodzy, z województwa podlaskiego.

Szkolenia, realizowane w grupach 15-osobowych, będą się odbywały w Centrach Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
Rejestracja na szkolenia odbywa się elektronicznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie CEN w Białymstoku. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularze rejestracyjne:

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Zapraszamy do udziału w szkoleniach

Szczegółowe informacje