Początek: 11 lutego 2020
15:00
Koniec: 11 lutego 2020
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-12

Zakres szkolenia:

  • Praca z materiałem ilustracyjnym w kontekście wymagań podstawy programowej.
  • Schemat i zasady tworzenia opisu źródła ikonograficznego.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…