Początek: 10 marca 2020
16:00
Koniec: 10 marca 2020
18:15

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach

GPS: -

FD-154

Zakres szkolenia:

  • Metody, narzędzia dydaktyczne niezbędne w przygotowaniu ucznia do egzaminu.
  • Ocena prac uczniów z języka polskiego w klasie VII – VIII (na co należy zwrócić uwagę zgodnie z zaleceniami CKE).
  • Praktyczne pomysły na lekcje przez egzaminem.
  • Wymiana doświadczeń.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach (I piętro, sala nr 107).

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr filologii polskiej, egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, trener prowadzący szkolenia z ramienia OKE dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających egzamin…