Początek: 10 marca 2020
16:00
Koniec: 10 marca 2020
18:15

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach

GPS: -

FD-154

Zakres szkolenia:

  • Metody, narzędzia dydaktyczne niezbędne w przygotowaniu ucznia do egzaminu.
  • Ocena prac uczniów z języka polskiego w klasie VII – VIII (na co należy zwrócić uwagę zgodnie z zaleceniami CKE).
  • Praktyczne pomysły na lekcje przez egzaminem.
  • Wymiana doświadczeń.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach (I piętro, sala nr 107).

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wordpress/wp-content/uploads/cache/directory2/_wplatte/_parts.single-event-fee.php-f058a0ec29dd679f670f4266d632ea88.php on line 21
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr filologii polskiej, egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, trener prowadzący szkolenia z ramienia OKE dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających egzamin…