Początek: 13 listopada 2019
15:00
Koniec: 13 listopada 2019
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-2

Zakres szkolenia:

  • Współpraca rodziców ze szkołą.
  • Dekalog współpracy z rodzicami.
  • Rady na trudnych rodziców.
  • Zebranie z rodzicami.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Osoby prowadzące: eksperci zewnętrzni

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…