Początek: 4 lutego 2021
16:00
Koniec: 4 lutego 2021
18:15

FD-147

Zakres szkolenia:

  • Zapoznanie ze zmianami w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminu ósmoklasisty z matematyki na rok szkolny 2020/2021.
  • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
  • Przedstawienie publikacji wspierających przygotowanie uczniów do egzaminu.
  • Praca z materiałami źródłowymi.

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Barbara Jursza

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
 mgr matematyki
 
Dyżur metodyczny:
w każdy wtorek, w godzinach 13.00 – 14.30 Centrum Edukacji Nauczyciel w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, pokój nr 108, I piętro
 
Obszary działań: