Początek: 27 stycznia 2021
15:30
Koniec: 27 stycznia 2021
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-104

Zakres szkolenia:

  • Wymagania szczegółowe w podstawie i w wymaganiach egzaminacyjnych
    w podziale na etapy i poziomy kształcenia.
  • Uzasadnienie zmian, główne przyczyny kierunku usunięć wymagań szczegółowych.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…