Początek: 10 lutego 2021
16:00
Koniec: 10 lutego 2021
19:00

FD-148

Zakres szkolenia:

  • Prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminu ósmoklasisty na rok szkolny 2020/2021.
  • Praca z materiałami źródłowymi.
  • Prezentacja modelu pracy z uczniami.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych.

Uwaga: szkolenie online.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr filologii polskiej, egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, trener prowadzący szkolenia z ramienia OKE dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających egzamin…