Początek: 13 marca 2023
00:00
Koniec: 13 marca 2023
00:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-2

Zakres szkolenia:

  • Edukacja ekologiczna w szkole.
  • Czym jest „zielony wolontariat”?
  • Jak zaangażować młodzież w „zielony wolontariat”?

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grzegorz Kalejta

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwent studiów podyplomowych z historii i informatyki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z historii, historii i teraźniejszości, religii,…