Początek: 6 października 2021
15:30
Koniec: 6 października 2021
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-54

Zakres szkolenia:

  • Zapoznanie się z zastosowaniem kamieni w edukacji (gry i zabawy).
  • Wyszukiwanie kamieni do kompozycji.
  • Wykonanie pracy plastycznej.
  • Łączenie kamieni z innymi naturalnymi surowcami (np. drewno, szyszki).

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic szkolnych oraz inni zainteresowani.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-54, Zastosowanie kamieni w pracach plastycznych
10,00

Kierownik

Olga Kłoczko

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, plastyk, studia podyplomowe z plastyki
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • plastyka w świetlicy, na zajęciach rewalidacyjnych i godzinie wychowawczej,
  • plastyka na katechezie.
[/lists]
Kwalifikacje i doświadczenie…