Początek: 20 stycznia 2021
15:00
Koniec: 20 stycznia 2021
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-3

Zakres szkolenia:

  • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia.
  • Zasady składania dokumentów aplikacyjnych.
  • Korzyści z realizacji projektów UE w szkole.
  • Koordynacja projektu.
  • Dobre praktyki, wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami programów unijnych.

Adresaci: nauczyciele szkół zawodowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-3, zaPROJEKTuj Erasmusa
10,00

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr zarządzania, specjalność - zarządzanie turystyką, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,