Początek: 28 marca 2023
15:30
Koniec: 28 marca 2023
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-85

Zakres szkolenia:

  • Charakterystyka zajęć prowadzonych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Charakterystyka zajęć dla uczniów z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • Zakres i tematyka zajęć wspomagających rozwój ucznia.
  • Dokumentacja prowadzonych zajęć.

Adresaci: nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

Kierownik szkolenia/prowadzący: Joanna Stabińska

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-85, Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…