Początek: 25 marca 2021
14:30
Koniec: 25 marca 2021
17:00

FD-136

Zakres szkolenia:

  • Zjawisko „czytelnika opornego”.
  • Inspirujące metody pracy z książką i czytelnikiem.
  • Żywa biblioteka.
  • Akcje promujące czytanie.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele bibliotekarze.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

Osoby prowadzące: Grażyna Zawadzka, Katarzyna Urbańska.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grażyna Zawadzka

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • gromadzenie i ewidencja zbiorów bibliotecznych,
  • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych,
  • organizacja biblioteki szkolnej,
  • selekcja i skontrum zbiorów bibliotecznych.
Telefon: