Początek: 5 października 2022
15:30
Koniec: 5 października 2022
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-123

Zakres szkolenia:

  • Miejsce i rola nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczny ucznia niepełnosprawnego w strukturze szkoły.
  • Współpraca z innymi specjalistami placówki.
  • Dokumentacja pracy.

Adresaci: nauczyciele współorganizujący proces dydaktyczny ucznia niepełnosprawnego, nauczyciele  pracujący z uczniem niepełnosprawnym

Kierownik szkolenia/prowadzący: Joanna Stabińska

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-123, Zadanie nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczny ucznia niepełnosprawnego
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…