Początek: 8 października 2018
15:00
Koniec: 8 października 2018
19:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121292561974, 22.928387863874

FD-16

Zakres szkolenia:

  • Egzamin ósmoklasisty w systemie oceniania.
  • Sprawdzanie, ocenianie i omówienie przykładowych zadań otwartych krótkiej odpowiedzi do tekstów literackich i nieliterackich.
  • Sprawdzanie, ocenianie i omówienie przykładowych wypracowań o charakterze twórczym.
  • Sprawdzanie, ocenianie i omówienie przykładowych wypracowań argumentacyjnych.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Osoby prowadzące: Jolanta Kubrak, Teresa Zaforymska (egzaminator OKE w Łomży)

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-16, Zadania otwarte na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego
10,00

Kierownik

Jolanta Kubrak

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Dydaktycznej i Egzaminowania
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • edukacja polonistyczna,
  • pomiar dydaktyczny,
  • analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych,
  • projekt edukacyjny,
  • wykorzystanie metod…