Początek: 11 kwietnia 2019
12:00
Koniec: 11 kwietnia 2019
15:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 0.00017067990398271, 0.00014373044545912

FD-60

Zakres szkolenia:

  • Zmiany w kształceniu zawodowym.
  • Realizacja programów zawodowych w zakładach pracy.
  • Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym.
  • Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi.
  • Krajowe Ramy Kwalifikacji, walidacja.
  • Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego

Liczba godzin dydaktycznych: 6

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Grzegorz Władysław Wilczyński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr inż. transportu, edukator, instruktor szachowy, ekspert KOWEZiU ds. kształcenia modułowego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • organizacja i prowadzenie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • edukacja przez szachy w szkole,
  • marketing edukacyjny,…