Początek: 10 maja 2023
15:30
Koniec: 10 maja 2023
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928380291823

FD-80

Zakres szkolenia:

  • Praca z uczniem przewlekle chorym.
  • Uczniowie z przejawami niedostosowania społecznego

Adresaci: nauczyciele wspomagający oraz specjaliści pracujący z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Kierownik szkolenia/prowadzący: Dorota Koncewicz

Liczba godzin dydaktycznych: 12 (4 spotkań po 3 godz. dyd.)

Uwagi: Podczas spotkań możliwość analizy problemów i potrzeb wychowawczych uczestników sieci.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, pedagog specjalny, surdopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
 
Obszary…