Początek: 15 listopada 2022
16:00
Koniec: 15 listopada 2022
18:15

FD-107

Zakres szkolenia:

  • Gry i zabawy logiczne rozwijające umiejętności szachowe.
  • Szachowe domino, szachowe sudoku.
  • Wykorzystanie szachowych programów, stron internetowych w nauczaniu szachów.
  • Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele edukacji przedszkolnej

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grażyna Safianowska

Uwagi: zajęcia online

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grażyna Safianowska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
szkolny instruktor szachowy, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • szachy w szkole,
  • socjoterapia,
  • arteterapia,
  • zajęcia dla dzieci z komunikacji interpersonalnej z elementami socjoterapii i arteterapii.