Początek: 29 września 2022
15:00
Koniec: 29 września 2022
19:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-64

Zakres szkolenia:

  • Rola metod aktywizujących w rozbudzaniu motywacji uczniów do nauki i twórczego działania.
  • Struktura lekcji z wykorzystaniem tych metod.
  • Zasady pracy uczniów i nauczyciela.
  • Metody problemowe i zapisu graficznego.
  • Propozycje wykorzystania prezentowanych metod na lekcjach języka polskiego.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jolanta Kubrak

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Uwagi: Część II warsztatów zostanie zorganizowana w II półroczu.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-64, Wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu języka polskiego – cz. I
10,00

Kierownik

Jolanta Kubrak

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Dydaktycznej i Egzaminowania
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • edukacja polonistyczna,
  • pomiar dydaktyczny,
  • analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych,
  • projekt edukacyjny,
  • wykorzystanie metod…