Początek: 16 października 2021
00:00
Koniec: 16 października 2021
00:00

FD-11

Zakres szkolenia:

  • Wycieczka jako metoda realizacji podstawy programowej i kształcenia kompetencji kluczowych.
  • Etapy wycieczki.
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział w wycieczkach.
  • Zajęcia praktyczne – wycieczka do Wilna i Trok.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 6.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
odpłatność za jedną osobę, cena ustalona z P.T. „Wigry”
150,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…