Początek: 4 października 2019
15:30
Koniec: 4 października 2019
19:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121274595668, 22.928081310646

FD-127

Zakres szkolenia:

  • Metody i strategie sprzyjające aktywności osób niemówiących i mających trudności z porozumiewaniem się.
  • Wprowadzenie do AAC: kompetencja komunikacyjna i podstawowa terminologia.
  • Indywidualny System Komunikacji (ISK): rodzaje znaków dostępnych w Polsce, pomoce do porozumiewania się (przykłady narzędzi wysokiej i niskiej technologii, zasady tworzenia narzędzi), słownictwo w AAC, strategie AAC. 3.
  • Diagnoza umiejętności porozumiewania się.
  • Planowanie interwencji.

Adresaci: logopedzi, pedagodzy, terapeuci pracujący z uczniami ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się

Osoby prowadzące: Agnieszka Dudzińska-Kwasiborska, Małgorzata Tomaszewska (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku)

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Termin drugiego spotkania: 5 października 2019 roku, godz. 8.00 – 17.00

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-127, Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
250,00

Kierownik

Dorota Hołownia-Dudek

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii angielskiej, mentor w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w Kursie Ocenianie Kształtujące – kurs dla zaawansowanych, mentor dla Coursera (międzynarodowa platforma edukacyjna) w kursie Wspieranie dzieci z trudnościami w pisaniu…