Początek: 23 października 2018
15:00
Koniec: 23 października 2018
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-97

Zakres szkolenia:

  • Prawne aspekty angażowania uczniów w działania wolontarystyczne.
  • Oferta wolontariatu – jak ją przygotować?
  • Inspiratorium wolontariusza.
  • Z doświadczeń wolontariuszy – przykłady dobrej praktyki.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…