Początek: 24 lutego 2021
15:00
Koniec: 24 lutego 2021
18:15

FD-2

Zakres szkolenia:

  • Miejsce wolontariatu w szkole.
  • Rola wolontariatu w wychowaniu i profilaktyce.
  • Wolontariat i e-wolontariat jako narzędzia budowania dobra wspólnego.
  • Prezentacja przykładów dobrej praktyki.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Osoby prowadzące: Eksperci FRSE

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Uwaga: szkolenie online

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…