Początek: 15 marca 2022
15:15
Koniec: 15 marca 2022
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-51

Zakres szkolenia:

  • Ozdabianie pomieszczeń szkolnych w klimacie wiosennym.
  • Integrowanie klasy przy wykonywaniu wspólnej dekoracji.
  • Posłużenie się w pracy plastycznej materiałami wtórnymi.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, wychowawcy i zainteresowani

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-51, Wiosna wyrażona plastycznie
10,00

Kierownik

Olga Kłoczko

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, plastyk, studia podyplomowe z plastyki
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • plastyka w świetlicy, na zajęciach rewalidacyjnych i na godzinie wychowawczej,
  • plastyka na katechezie.
[/lists]