Początek: 16 marca 2023
15:30
Koniec: 16 marca 2023
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-66

Zakres szkolenia:

  • Poznanie tańców związanych z wiosną.
  • Rozwijanie umiejętności nauczania różnorodnych zabaw rytmicznych i tańców.
  • Zastosowanie prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych ułatwiających naukę poznanych zabaw rytmicznych i tańców.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Małgorzata Pol

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z ponad 30-letnim stażem, trener Międzynarodowego Programu Edukacyjnego „Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni”
 
Dyżur metodyczny:
w każdy wtorek, w godzinach 13.30…