Początek: 21 maja 2019
14:00
Koniec: 21 maja 2019
16:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Mikołaja Reja 67 B

GPS: 1, 1

FD-20

Zakres szkolenia:

  • Akty prawne dotyczące wprowadzenia nowej podstawy programowej z matematyki.
  • Struktura nowej podstawy programowej i jej rola w procesie nauczania.
  • Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela matematyki na podstawie treści nowej podstawy programowej – wybrane zagadnienia.

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Waldemar Jabłoński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr matematyki, absolwent Podyplomowego Studium Informatyki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • edukacja matematyczna,
  • nowoczesne technologie w szkole,
  • podejmowanie działań innowacyjnych.
[/lists]  
Telefon: