Początek: 25 października 2022
15:30
Koniec: 25 października 2022
17:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121170948376, 22.928410947169

FD-38

Zakres szkolenia:

  • Jak wygląda cyberprzemoc z perspektywy ucznia.
  • Najczęstsze przejawy cyberprzemocy.
  • W jaki sposób zadbać o swoją prywatność w sieci.
  • Prewencja i interwencja w przypadku wystąpienia zjawiska cyberprzemocy – jak wspierać dzieci i młodzież.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia/prowadzący: Andrzej Staszczyk

Liczba godzin dydaktycznych: 2

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Andrzej Staszczyk

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr inż. włókiennik, specjalność odzieżownictwo
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w szkole,
  • wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programów „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna tablica”,
  • programowanie robotów edukacyjnych,
  • rozwijanie…