Początek: 6 października 2022
15:00
Koniec: 6 października 2022
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121431459809, 22.92888610603

FD-15

Zakres szkolenia:

  • Droga życiowa, twórczość oraz współczesne dyskusje wokół jednego z największych pisarzy polskich XX wieku.
  • Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Józefa Mackiewicza.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego i historii oraz inni zainteresowani

Kierownik szkolenia/prowadzący: dr Jarosław Schabieński

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą postaci Józefa Mackiewicza.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…