Początek: 7 grudnia 2019
10:00
Koniec: 7 grudnia 2019
16:00

Miejsce wydarzenia

Suwalski Park Krajobrazowy

GPS: -

FD-110

Zakres szkolenia:

  • Doliną Czarnej Hańczy – ścieżka poznawcza.
  • Zajęcia edukacyjne w bazie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Adresaci: nauczyciele przyrody i geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 5

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-110, W poszukiwaniu inspiracji do projektów edukacyjnych
30,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…