Początek: 7 września 2022
15:00
Koniec: 7 września 2022
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-168

Zakres szkolenia:

  • Zmiany w edukacji historycznej i obywatelskiej od 1 września 2022.
  • Podstawa programowa przedmiotu historia i teraźniejszość.
  • Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość.
  • Wykład z historii najnowszej.
  • Warsztat pracy nauczyciela historii w praktyce szkolnej.
  • Egzamin maturalny z historii – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023.

Adresaci: nauczyciele historii i teraźniejszości, historii i wiedzy o społeczeństwie

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jan Bielecki/ Jan Bielecki, Andrzej Matusiewicz

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…