Początek: 7 września 2021
15:30
Koniec: 7 września 2021
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-7

Zakres szkolenia:

  • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
  • Wnioski i rekomendacje do planowania pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w nowym roku szkolnym.
  • Doświadczenia z edukacji zdalnej.
  • Warsztat pracy nauczyciela historii – pomysły na ciekawe lekcje.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie.

Osoby prowadzące: eksperci zewnętrzni.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…