Początek: 7 października 2019
15:00
Koniec: 7 października 2019
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928380291823

FD-123

Zakres szkolenia:

  • Warsztaty poświęcone uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej.
  • Specyfika pracy z uczniem z: wadą słuchu, wadą wzroku, cukrzycą, zespołem Aspergera, zaburzeniami psychicznymi.

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, logopedzi

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-123, Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej
10,00

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, pedagog specjalny, surdopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
 
Obszary…