Początek: 28 października 2021
14:30
Koniec: 28 października 2021
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-87

Zakres szkolenia:

  • Sytuacja prawna uczniów powracających z zagranicy do szkoły w Polsce.
  • Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie oświaty.
  • Trudności ucznia przybywającego z zagranicy oraz sposoby ich pokonywania.
  • Prezentacja dobrych praktyk.

Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele.

Osoby prowadzące: Jan Bielecki, Joanna Kalejta, eksperci zewnętrzni.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…