Początek: 30 marca 2022
14:30
Koniec: 30 marca 2022
16:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

Zakres szkolenia:

  • Krok po kroku – procedury przyjęcia ucznia do szkoły z doświadczeniem migracji.

  • Zadania wychowawcy klasy w procesie włączania uczniów w życie klasy i szkoły.

  • Pomoc indywidualna oraz grupowa w sytuacji kryzysu.

  • Zasoby edukacyjne do nauki języka polskiego jako obcego.

  • Zasoby edukacyjne do nauki innych przedmiotów – materiały w języku ukraińskim.

  • Materiały dla wychowawców – pomysły na integrację.

Adresaci: nauczyciele zainteresowani

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…