Początek: 19 lutego 2020
15:00
Koniec: 19 lutego 2020
17:15

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie, sala 10 B, wejście od dyżurki

GPS: -

FD-57

Zakres szkolenia:

  • Zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń w uczeniu się matematyki.
  • Poszerzenie wachlarza umiejętności wspomagania procesu liczenia.

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i inne osoby zainteresowane problematyką dyskalkulii

Miejsce szkolenia: Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie, sala 10 B, wejście od dyżurki.

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Alicja Sulima

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr matematyki
 
Dyżur metodyczny:
w każdy czwartek w godzinach 13.30 – 15.00 Szkoła Podstawowa 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 23, sala nr 10…